คณะผู้แทนถาวรไทยประจำสหประชาชาติ ณ นครเจนีวา จัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒

คณะผู้แทนถาวรไทยประจำสหประชาชาติ ณ นครเจนีวา จัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒

วันที่นำเข้าข้อมูล 6 ส.ค. 2562

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 28 พ.ย. 2565

| 10,463 view

เมื่อวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๒ นายเสข วรรณเมธี เอกอัครราชทูตผู้แทนถาวรไทยประจำสหประชาชาติ ณ นครเจนีวา พร้อมด้วยนางสาวสุนันทา กังวาลกุลกิจ เอกอัครราชทูตผู้แทนถาวรไทยประจำองค์การการค้าโลกและองค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก นำข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของคณะผู้แทนถาวรไทยฯ ทั้งสองสำนักงาน พร้อมคู่สมรส และครอบครัว ร่วมกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ ณ อาคารที่ทำการคณะผู้แทนถาวรฯ โดยมอบวุฒิบัตรให้กับนักเรียนของโรงเรียนสอนภาษาและวัฒนธรรมไทยที่ปิดภาคฤดูร้อน ประจำปี ค.ศ. ๒๐๑๙ มอบเงินสนับสนุนการดำเนินงานเผยแพร่วัฒนธรรมไทยของโรงเรียนฯ พร้อมมอบหนังสือเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์และราชวงศ์จักรีสำหรับเด็กและเยาวชน เพื่อใช้เป็นสื่อการเรียนการสอนต่อไป

 

 


 

 

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ