สถานเอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทน์ จัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 และวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ประจำปีพุทธศักราช 2562 ณ โรงเรียนศึกษาพิเศษนครหลวงเวียงจันทน์

สถานเอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทน์ จัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 และวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ประจำปีพุทธศักราช 2562 ณ โรงเรียนศึกษาพิเศษนครหลวงเวียงจันทน์

วันที่นำเข้าข้อมูล 1 มิ.ย. 2562

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 24 พ.ย. 2565

| 10,223 view

เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2562 นายเกียรติคุณ ชาติประเสริฐ เอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทน์ และภริยา พร้อมด้วยข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตฯ ข้าราชการทีมประเทศไทยประจำ สปป. ลาว และประชาชนชาวไทยใน สปป. ลาว ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 และวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ประจำปีพุทธศักราช 2562 ณ โรงเรียนศึกษาพิเศษนครหลวงเวียงจันทน์ โดยได้ติดตั้งถังเก็บน้ำและเครื่องสูบน้ำ รวมทั้งระบบประปา และมอบสิ่งของต่าง ๆ ได้แก่ โต๊ะและเก้าอี้ อุปกรณ์กีฬา ตลอดจนสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็นแก่โรงเรียนและนักเรียน และเลี้ยงอาหารกลางวันแก่เด็กนักเรียน คณะครู และผู้ปกครอง โดยมีนายสมพู แก้วปันยา หัวหน้าแผนกศึกษาธิการและกีฬา นครหลวงเวียงจันทน์ เป็นผู้แทนรัฐบาล สปป. ลาวเข้าร่วม ในโอกาสนี้ ผู้เข้าร่วมได้ชมการแสดงของนักเรียนบกพร่องทางการได้ยินและสายตาด้วย

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ