สถานกงสุลใหญ่ ณ นครโอซากา จัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ สถานสงเคราะห์เด็กจิโดอิน

สถานกงสุลใหญ่ ณ นครโอซากา จัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ สถานสงเคราะห์เด็กจิโดอิน

วันที่นำเข้าข้อมูล 24 พ.ค. 2562

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 25 พ.ย. 2565

| 8,033 view

เมื่อวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒ นายกฤษณ์ ตันคณารัตน์ กงสุลใหญ่ ณ นครโอซากา และภริยา พร้อมด้วยข้าราชการ เจ้าหน้าที่สถานกงสุลใหญ่ ณ นครโอซากา และหน่วยงานทีมประเทศไทยในนครโอซากาและคู่สมรส รวม ๒๐ คน เป็นผู้แทนชาวไทยที่พำนักอยู่ในจังหวัดโอซากาและจังหวัดใกล้เคียง นำเงินบริจาคจำนวน ๙๘,๐๐๐.- เยน และสิ่งของบริจาค ได้แก่ เครื่องเขียน หนังสือ ของเล่น ขนม ซึ่งข้าราชการ เจ้าหน้าที่สถานกงสุลใหญ่ฯ และหน่วยงานทีมประเทศไทย และชาวไทยในจังหวัดโอซากาและจังหวัดใกล้เคียง ได้ร่วมกันบริจาคไปมอบให้สถานสงเคราะห์เด็กจิโดอิน เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล รวมทั้งได้จัดเลี้ยงอาหาร ขนมและเครื่องดื่มแก่เด็กในสถานสงเคราะห์ฯ ด้วย โดยมี Mr. Takeo Nosaka ผู้อำนวยการสถานสงเคราะห์ฯ เป็นผู้แทนรับมอบเงินและสิ่งของบริจาค และกล่าวขอบคุณสถานกงสุลใหญ่ฯ ตลอดจนผู้ให้การสนับสนุน ภายหลังพิธีมอบเงินและสิ่งของบริจาค สถานกงสุลใหญ่ฯ ได้บรรยายข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับประเทศไทยแก่เด็กและเจ้าหน้าที่สถานสงเคราะห์ฯ ซึ่งเด็ก ๆ ให้ความสนใจและมีส่วนร่วมอย่างกระตือรือร้น

สถานสงเคราะห์เด็กจิโดอินบริหารจัดการโดยนิติบุคคลที่ไม่แสวงหาผลกำไร ได้รับการสนับสนุนงบประมาณดำเนินงานร้อยละ ๕๐ และพื้นที่อาคารที่ทำการจากรัฐบาลท้องถิ่นนครโอซากา เป็นอาคารสองชั้น ประกอบด้วยห้องเรียนสำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา หอพักชาย – หญิง ห้องอาหาร ห้องสมุด ห้องนักจิตวิทยา และห้องนันทนาการ ปัจจุบัน มีเด็กในความดูแล รวม ๒๖ คน โดยเป็นเด็กระดับประถมศึกษา – มัธยมศึกษาตอนต้น และมีบุคลากรรวม ๓๗ คน 

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ