กิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

กิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

วันที่นำเข้าข้อมูล 20 พ.ค. 2562

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 28 พ.ย. 2565

| 7,709 view

เมื่อวันที่ ๑๘ พ.ค. ๒๕๖๒ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงฮานอย และทีมประเทศไทย ร่วมมือกับจังหวัดฮว่าบิ่งห์ ภาคเอกชนไทย และชุมชนไทยในกรุงฮานอยและภาคเหนือของเวียดนาม ทำกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยทำการปรับปรุงโรงเรียนอนุบาลประจำหมู่บ้านเจียง จังหวัด ฮว่าบิ่งห์

 

ภาคส่วนต่าง ๆ ได้ร่วมกันสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์และเงินบริจาค รวมทั้งร่วมแรงร่วมใจเพื่อดำเนินโครงการฯ จนสำเร็จลุล่วงได้อย่างดียิ่ง กิจกรรมจิตอาสา โครงการปรับปรุงโรงเรียนครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนโดยได้ทำการปรับปรุงโรงเรียนฯ ใหม่ทั้งหมด อาทิ เปลี่ยนหลังคาโรงเรียน ปรับปรุงพื้นอาคารและปูกระเบื้องใหม่ทั้งหมด เปลี่ยนหน้าต่างและประตูที่ชำรุด ปรับลานดิน/หินให้เป็นลานปูนพร้อมสนามหญ้าเทียม ก่อสร้างรั้วล้อมรอบโรงเรียน ปรับปรุงโรงครัวและบ่อน้ำ รวมทั้งทาสีโรงเรียนใหม่ทั้งหมด

 

นอกจากนี้ ภาคเอกชนไทยและชุมชนไทยได้ร่วมบริจาคอุปกรณ์สื่อการเรียนการสอน (คอมพิวเตอร์ เครื่องโปรเจกเตอร์ เป็นต้น) อุปกรณ์ของใช้ในโรงครัว (เครื่องกรองน้ำ เครื่องกดน้ำดื่ม ตู้หุงข้าว เตาแก๊ส หม้อ กระทะ เป็นต้น) สนามเด็กเล่นและของเล่นเด็ก และอุปกรณ์กีฬาต่าง ๆ นอกจากนี้ บริษัท Prime Group จะทำการติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพื่อให้โรงเรียนมีน้ำสะอาดเพื่อใช้อุปโภคบริโภคอีกด้วย

 

สถานเอกอัครราชทูตฯ และทีมประเทศไทย ขอขอบคุณจังหวัดฮว่าบิ่งห์ ชุมชนไทย และภาคเอกชนไทยในเวียดนาม ได้แก่ Prime Group U.R.Urai Paints (Vietnam) ธนาคารกสิกรไทย Central Group Vietnam C.P. Bgrimm Phuthai Group การบินไทย และ Siam Gas ที่ร่วมแรงร่วมใจทำกิจกรรมจิตอาสาเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลในโอกาสมหามงคลนี้

 

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ