สถานกงสุลใหญ่ ณ นครเซี่ยงไฮ้ จัดกิจกรรมจิตอาสาบริจาคหนังสือแก่ห้องสมุดนครเซี่ยงไฮ้

สถานกงสุลใหญ่ ณ นครเซี่ยงไฮ้ จัดกิจกรรมจิตอาสาบริจาคหนังสือแก่ห้องสมุดนครเซี่ยงไฮ้

วันที่นำเข้าข้อมูล 16 พ.ค. 2562

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 30 พ.ย. 2565

| 7,431 view

ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรมจิตอาสาบริจาคหนังสือแก่ห้องสมุดนครเซี่ยงไฮ้

เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

วันที่ 7 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องสมุดนครเซี่ยงไฮ้

*********************************************************

เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2562 เวลา 10.00 น. นางสาวศศิริทธิ์ ตันกุลรัตน์ กงสุลใหญ่ ณ นครเซี่ยงไฮ้ พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานกงสุลใหญ่ฯ และหน่วยงานทีมประเทศไทย ได้เป็นผู้แทนในการมอบหนังสือในกิจกรรมจิตอาสาบริจาคหนังสือแก่ห้องสมุดนครเซี่ยงไฮ้ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยสถานกงสุลใหญ่ ณ นครเซี่ยงไฮ้ ได้เปิดให้ชาวไทยในเขตอาณานำหนังสือมาร่วมรับบริจาคตั้งแต่เดือนมีนาคม 2562 เป็นต้นมา และรวบรวมหนังสือบริจาคแก่ห้องสมุดเป็นจำนวนทั้งสิ้น 199 เล่ม

ทั้งนี้ ห้องสมุดนครเซี่ยงไฮ้ก่อตั้งขึ้นในปี 2495 เป็นห้องสมุดที่ใหญ่ที่สุดในนครเซี่ยงไฮ้และเป็นห้องสมุดที่ใหญ่ที่สุดของประเทศจีนในขณะนั้น โดยอาคารปัจจุบันที่เปิดใช้ในปี 2539 มีพื้นที่ใช้สอยถึง 80,000 ตารางเมตร และเก็บหนังสือไว้จำนวนกว่า 55 ล้านเล่ม รวมถึงได้เก็บอนุรักษ์แผ่นเสียงและหนังสือเกี่ยวกับประวัติตระกูลต่าง ๆ ของจีน ซึ่งเป็นที่นิยมในหมู่ชาวจีนที่สนใจสืบค้นเชื้อสายความเป็นมาของตระกูลตนเอง นอกจากนี้ ยังมีหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ไว้ให้บริการจำนวนกว่า 300,000 เล่ม โดยทุกวันนี้ ห้องสมุดนครเซี่ยงไฮ้มีผู้มาใช้บริการสูงถึง 9 ล้านคนในแต่ละปี ซึ่งทางห้องสมุดฯ ได้จัดหาหนังสือที่น่าสนใจมาให้บริการเพิ่มขึ้นทุกปี และกำลังจะขยายพื้นที่ไปยังอาคารใหม่ในเขตผู่ตงที่จะเปิดให้บริการในปี 2564 อีกด้วย

ในโอกาสนี้ นายหลิน จุน รองผู้อำนวยการห้องสมุดนครเซี่ยงไฮ้ ซึ่งมารับมอบหนังสือบริจาคแจ้งว่า ยินดีที่สถานกงสุลใหญ่ฯ มาจัดกิจกรรมจิตอาสาในโอกาสสำคัญของชาวไทยทุกคนที่ห้องสมุดแห่งนี้ และหวังว่าจะมีความร่วมมืออื่น ๆ กับประเทศไทยต่อไปในอนาคต

*********************************************************

 

 

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ