สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโรมจัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก วันจันทร์ที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโรมจัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก วันจันทร์ที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒

วันที่นำเข้าข้อมูล 15 พ.ค. 2562

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 24 พ.ย. 2565

| 10,070 view

เมื่อวันจันทร์ที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโรมได้จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ