สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงลิมา จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงลิมา จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562

วันที่นำเข้าข้อมูล 9 พ.ค. 2562

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 26 พ.ย. 2565

| 11,736 view

เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2562 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงลิมา ได้จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ที่ทำเนียบเอกอัครราชทูตฯ เวลา 10.30 น. นางเกศณีย์ ผลานุวงษ์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงลิมา ประธานในพิธีนำข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตฯ พร้อมครอบครัวตลอดจนชุมชนไทยในกรุงลิมา รวมจำนวน 30 คน ลงนามในสมุดลงนามถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก จากนั้น เอกอัครราชทูตฯ ทำการเปิดนิทรรศการเกี่ยวกับพระราชพิธีบรมราชาภิเษกและนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ และนำผู้เข้าร่วมงานชมนิทรรศการฯ เวลาประมาณ 11.45 น. เอกอัครราชทูตฯ ประธานในพิธี และผู้เข้าร่วมพิธีพร้อม ณ บริเวณพิธี ประธานในพิธีเปิดกรวยกระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ถวายราชสักการะเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จากนั้น ชมภาพวิดีทัศน์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี พร้อมด้วยพระบรมวงศ์ เสด็จออกสีหบัญชร พระที่นั่งสุทไธสวรรย์ นายกรัฐมนตรีเปิดกรวยกระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ แล้วกราบบังคมทูลพระกรุณาถวายพระพรชัยมงคลแทนราษฎรทุกหมู่เหล่า จากนั้น พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระราชดำรัสตอบ จบ ประธานในพิธีนำผู้เข้าร่วมพิธีร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี ทั้งหมดกล่าวถวายพระพรตามนายกรัฐมนตรี “ทรงพระเจริญ ทรงพระเจริญ ทรงพระเจริญ” ทั้งหมดถวายความเคารพเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ เสร็จสิ้นพิธี ผู้เข้าร่วมพิธีรับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน

 

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ