สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบูคาเรสต์ จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบูคาเรสต์ จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒

วันที่นำเข้าข้อมูล 8 พ.ค. 2562

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 24 พ.ย. 2565

| 11,440 view

        เมื่อวันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบูคาเรสต์ จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ ที่ทำเนียบเอกอัครราชทูตฯ ซึ่งจัดพร้อมกับพระราชพิธีในประเทศไทย โดยมีนายศรายุธ กัลยาณมิตร เอกอัครราชทูต ณ กรุงบูคาเรสต์ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยข้าราชการ เจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตฯ และครอบครัว รวมทั้งพสกนิกรชาวไทยและโรมาเนียเข้าร่วม

        ในโอกาสนี้ ผู้เข้าร่วมพิธีได้รับชมการถ่ายทอดสดพระราชพิธีบรมราชาภิเษกจากประเทศไทยและร่วมถวายพระพรชัยมงคลพร้อมกับพสกนิกรชาวไทยทั่วโลก รวมทั้งร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีอย่างพร้อมเพรียงกัน เพื่อร่วมถวายความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทั้งนี้ สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้จัดให้มีการลงนามในสมุดลงนามถวายพระพรชัยมงคล และจัดแสดงนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติให้ผู้เข้าร่วมพิธีฯ ได้ชมด้วย 

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ