สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโคเปนเฮเกน จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโคเปนเฮเกน จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562

วันที่นำเข้าข้อมูล 8 พ.ค. 2562

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 24 พ.ย. 2565

| 8,702 view

เมื่อวันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๑.๓๐ น. นายวิชิต ชิตวิมาน เอกอัครราชทูต ณ กรุงโคเปนเฮเกน ได้เป็นประธานในพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ ณ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโคเปนเฮเกน มีผู้เข้าร่วมประกอบด้วย ข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตฯ หน่วยงานทีมประเทศไทย ตลอดจนชุมชนไทยในเดนมาร์กและครอบครัว รวมประมาณ ๑๐๐ คน โดยประธานฯ ได้เปิดกรวยถวายพระราชสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ และนำชุมชนไทยและครอบครัวในเดนมาร์กที่เข้าร่วมพิธี ร่วมกับพสกนิกรชาวไทยในประเทศร่วมเฝ้าฯ และกราบถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จออก ณ สีหบัญชร พระที่นั่งสุทไธสวรรย์ปราสาท ผ่านการถ่ายทอดสดโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย (ตามเวลาท้องถิ่น ๑๖.๓๐ น. ในประเทศไทย)  นอกจากนี้ ภายหลังเสร็จสิ้นพิธีถวายพระพรชัยมงคลแล้ว ประธานและผู้เข้าร่วมพิธีได้ลงนามถวายพระพรชัยมงคล และชมนิทรรศการเนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก รวมทั้งได้ร่วมกันบริจาคเงินสบทบทุนแก่มูลนิธิโรคมะเร็งในเด็ก ประเทศเดนมาร์ก เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสมหามงคลดังกล่าว ทั้งนี้ สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้เปิดเพลงสดุดีจอมราชาและเพลงไทยรวมใจภักดิ์ตลอดงาน 

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ