สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเม็กซิโก จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล ณ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเม็กซิโก

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเม็กซิโก จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล ณ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเม็กซิโก

วันที่นำเข้าข้อมูล 8 พ.ค. 2562

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 27 พ.ย. 2565

| 7,722 view

เมื่อวันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๔.๐๐ น. น.ส. รมณี คณานุรักษ์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงเม็กซิโก เป็นประธาน ในพิธีถวายพระพรชัยมงคลและลงนามถวายพระพร เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยมี ข้าราชการและลูกจ้างท้องถิ่นสถานเอกอัครราชทูตฯ สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ตลอดจนชุมชนไทยในเม็กซิโก เข้าร่วมพิธีจำนวน ๒๓ คน ณ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเม็กซิโก

 

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ