สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงออตตาวา ได้จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 2562

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงออตตาวา ได้จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 2562

วันที่นำเข้าข้อมูล 8 พ.ค. 2562

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 20 พ.ย. 2565

| 11,227 view

เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2562 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงออตตาวา ได้จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 2562 ณ วัดราชธรรมวิริยาราม 1 กรุงออตตาวา โดยมีนายมาริษ เสงี่ยมพงษ์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงออตตาวา เป็นประธาน พร้อมด้วยข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตฯ และทีมประเทศไทยในแคนาดา ตลอดจนชาวไทย เข้าร่วมกว่า 50 คน ทั้งนี้ ภายในงานได้มีการจัดแสดงชุดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก และภายหลังพิธีแล้วเสร็จ ผู้เข้าร่วมงานได้ดำเนินกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ ทำความสะอาดวัด และปรับปรุงภูมิทัศน์รายรอบวัดในโอกาสนี้ด้วย

 

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ