สถานเอกอัครราชทูต ณ คูเวต ได้จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒

สถานเอกอัครราชทูต ณ คูเวต ได้จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒

วันที่นำเข้าข้อมูล 7 พ.ค. 2562

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 30 พ.ย. 2565

| 12,558 view

        เมื่อวันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๑.๓๐ น. เอกอัครราชทูตดุสิต เมนะพันธุ์ เอกอัครราชทูต ณ คูเวต เป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์และนั่งสมาธิถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ ที่ทำการสถานเอกอัครราชทูต โดยมีข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตและครอบครัว เลขาธิการกรอบความร่วมมือแห่งเอเชีย (ACD) รวมทั้งชุมชนคนไทยในคูเวตเข้าร่วมงาน ประมาณ ๕๐ คน โดยสถานเอกอัครราชทูตได้จัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก และเปิดให้ประชาชนชาวไทยร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลด้วย

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ