สถานกงสุลใหญ่ ณ นครหนานหนิง ได้จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒

สถานกงสุลใหญ่ ณ นครหนานหนิง ได้จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒

วันที่นำเข้าข้อมูล 7 พ.ค. 2562

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 24 พ.ย. 2565

| 8,876 view

          เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เมื่อช่วงเช้าของวันเสาร์ที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒ สถานกงสุลใหญ่ ณ นครหนานหนิง นำโดยนายชัยรัตน์ พรทิพย์วรเวทย์ กงสุลใหญ่ฯ พร้อมข้าราชการ เจ้าหน้าที่สถานกงสุลใหญ่ฯ และครอบครัว ตลอดจนชาวไทยในเขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วงจำนวนกว่า ๕๐ คน ได้เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ณ วัดกวนอินฉานซื่อ นครหนานหนิง

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ