สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ จัดพีธีถวายพระพรชัยมงคลในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ จัดพีธีถวายพระพรชัยมงคลในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒

วันที่นำเข้าข้อมูล 16 ส.ค. 2562

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 24 พ.ย. 2565

| 12,751 view

เมื่อวันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๖.๓๐-๑๘.๓๐ น. สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ได้จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ ณ ห้อง Grand Ballroom โรงแรม InterContinental กรุงกัวลาลัมเปอร์ โดยมีนายณรงค์ ศศิธร เอกอัครราชทูต ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ เป็นประธานนำข้าราชการ เจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตฯ หัวหน้าสำนักงานทีมประเทศไทยและครอบครัว และพสกนิกรชาวไทยกว่า ๓๒๐ ที่เดินทางมาจากหลายเมืองทั่วมาเลเซีย มาร่วมรับชมการถ่ายทอดสดพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยเอกอัครราชทูตฯ ได้เปิดกรวยถวายราชสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และผู้เข้าร่วมงานได้ร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี และถวายความเคารพอย่างพร้อมเพรียง นอกจากนี้ ผู้เข้าร่วมงานยังได้ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล ร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ โดยมีเอกอัครราชทูตฯ และข้าราชการประจำอยู่แต่ละจุดเพื่อแนะนำนิทรรศการฯ อีกด้วย

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ