สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงออสโล จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตร เพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงออสโล จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตร เพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

วันที่นำเข้าข้อมูล 7 พ.ค. 2562

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 28 พ.ย. 2565

| 9,241 view
เมื่อวันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงออสโล ร่วมกับวัดไทยไอซ์แลนด์ จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตร เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยมีนางสาวมธุรวีร์ วิสุทธกุล อัครราชทูตที่ปรึกษา เป็นประธานในพิธีฯ มีชาวไทยพร้อมครอบครัวในไอซ์แลนด์เข้าร่วมพิธีฯ รวม ๑๐๐ คน ณ วัดไทยไอซ์แลนด์ เมืองโคปาโวก สาธารณรัฐไอซ์แลนด์
ในโอกาสนี้ พระภิกษุ รวมจำนวน ๔ รูป เจริญชัยมงคลคาถาถวายพระพรแด่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามมินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยผู้เข้าร่วมพิธีฯ ได้ร่วมกันสวดมนต์และทำบุญตักบาตรเพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศล ด้วยความจงรักภักดี

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ