สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองกัลกัตตา ร่วมเป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ ณ วัดไทยพุทธคยา

สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองกัลกัตตา ร่วมเป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ ณ วัดไทยพุทธคยา

6 พ.ค. 2562

1,683 view

เมื่อวันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๔๙ - ๑๑.๑๙ น. นางสาวสวียา สันติพิทักษ์ กงสุลใหญ่ ณ เมืองกัลกัตตา เป็นประธานฝ่ายฆราวาสในพิธีทำบุญตักบาตรพระภิกษุนานาชาติ ๖๗ รูป ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ หน้าพระอุโบสถวัดไทยพุทธคยา ตำบลพุทธคยา อำเภอคยา รัฐพิหาร สาธารณรัฐอินเดีย โดยมีพระธรรมโพธิวงศ์ เจ้าอาวาสวัดไทยพุทธคยา และหัวหน้าพระธรรมทูตสายประเทศอินเดีย - เนปาล เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ มีพระสงฆ์ไทยทั้งหมด ๑๐ รูป และข้าราชการสถานกงสุลใหญ่ฯ เข้าร่วมในพิธีดังกล่าว

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ