สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงซันติอาโก จัดกิจกรรมจิตอาสาเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงซันติอาโก จัดกิจกรรมจิตอาสาเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

วันที่นำเข้าข้อมูล 24 พ.ค. 2562

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 24 พ.ย. 2565

| 8,676 view

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงซันติอาโก ได้จัดกิจกรรมาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ให้แก่ผู้ยากไร้ที่พำนักในสาธารณรัฐชิลี เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ๒๕๖๒ สองครั้ง โดยเมื่อวันอาทิตย์ที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ออท. ศริกานต์ พลมณี เอกอัครราชทูต ณ กรุงซันติอาโก ได้นำพี่น้องชาวไทยในชิลี ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตฯ และครอบครัว ไปบริจาคอาหารไทย ของว่าง และเครื่องดื่ม ให้แก่ผู้ยากไร้ ทั้งเด็ก สตรี และคนชรา ภายใต้องค์กร Hogar de Cristo ประมาณ 150 คน และเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 23 พฤษภาคม 2562 ออท. ศริกานต์ พลมณี ได้นำเงินบริจาคจำนวน 1 ล้านเปโซชิลี ไปมอบให้แก่หน่วยงาน SENAMA โครงการช่วยเหลือผู้สูงอายุที่ยากไร้ของกระทรวงพัฒนาสังคมชิลี เพื่อนำไปซื้ออุปกรณ์และเครื่องใช้ที่จำเป็นให้แก่ผู้สูงอายุที่ยากไร้ในเขตเทศบาล 3 แห่งในกรุงซันติอาโก

 

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ

ข่าวใกล้เคียง

ข่าวใกล้เคียง