สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ จัดพิธีทำบุญตักบาตรแด่พระภิกษุสงฆ์เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ จัดพิธีทำบุญตักบาตรแด่พระภิกษุสงฆ์เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒

วันที่นำเข้าข้อมูล 16 ส.ค. 2562

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 27 พ.ย. 2565

| 13,085 view

เมื่อวันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒ สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ และพิธีทำบุญตักบาตรแด่พระภิกษุสงฆ์จำนวน ๙ รูป ณ สถานเอกอัครราชทูตฯ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยนายณรงค์ ศศิธร เอกอัครราชทูต ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยภริยาเอกอัครราชทูตฯ ข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตฯ ทีมประเทศไทย เจ้าหน้าที่ และชุมชนชาวไทยรวมกว่า ๑๐๐ คนเข้าร่วมพิธีฯ และร่วมนำข้าวสารอาหารแห้งและปัจจัยมาตักบาตรพระภิกษุสงฆ์ ทั้งนี้ หลังพิธีทำบุญตักบาตร สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารชุมชนชาวไทย

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ

ข่าวใกล้เคียง

ข่าวใกล้เคียง