กิจกรรมทางศาสนาถวายเป็นพระราชกุศลและเฉลิมพระเกียรติ ดูทั้งหมด
สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ จัดพิธีทำบุญตักบาตรแด่พระภิกษุสงฆ์เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒
สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ จัดพิธีทำบุญตักบาตรแด่พระภิกษุสงฆ์เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒
ดูทั้งหมด
กิจกรรมจิตอาสากระทรวงการต่างประเทศ เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกดูทั้งหมด
ดูทั้งหมด
พิธิถวายพระพรชัยมงคล ดูทั้งหมด
สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒
สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒
ดูทั้งหมด